De Scola

In 1998 blies Luc Gekhiere het mannenkoor, waarmee het eind 19e eeuw allemaal begon, nieuw leven in: Hij stichtte de “Scola Cantorum Sancti Gregorii”. Deze Scola ressorteert onder het Sint-Gregoriuskoor en specialiseert zich in de studie en uitvoering van Gregoriaanse muziek. Vandaag de dag is de Scola, onder leiding van zijn dirigent Hans Vandoorne, erg actief en verleent het graag zijn medewerking aan liturgische en andere vieringen.

Onze Scola boeken? Dit kan met onderstaand formulier.