Activiteitenkalender 2018

vrijdag 1 november 10.30 u. Hoogmis van Allerheiligen

zaterdag 2 november 10.30 u. De Scola zingt op Allerzielen

woensdag 25 december 10.30 u. Kerstviering